Napište nám Hledej Kontakty English Version
aktuality

Skončil projekt POLIS

Projekt POLIS, který se zaměřil na podporu obcí při zavádění odpovídajících sociálně integračních opatření a který od roku 2005 realizovala společnost Člověk v tísni ve třech pilotních městech - Bílině, >>> více

Experti na česká ghetta hledají cestu z úředního labyrintu

Praha, 18. 8. 2008 – V úterý 19. srpna se v Praze sejdou naši přední odborníci na problematiku míst, která víc než Českou republiku připomínají obrázky ze třetího světa. Životní podmínky >>> více

II. část vzdělávacího kurzu Specifika romských klientů ohrožených sociálním vyloučením

Dne 29. května 2008 proběhne v Ústí nad Labem II. část vzdělávacího kurzu Specifika romských klientů ohrožených sociálním vyloučením. Kurz je určrn úředníkům Odboru sociálních věcí Magistrátu města >>> více

Ústí nad Labem: Jaro ve znamení vzdělávání a seminářů

V rámci projektu Polis připravila společnost Člověk v tísni na jaře tohoto roku v Ústí nad Labem pestré spektrum seminářů a vzdělávacích aktivit určených primárně pro tři cílové skupiny: učitele, studenty >>> více

V Ústí nad Labem vrcholí Protidluhová kampaň

V Ústí nad Labem vrcholí kampaň Člověka v tísni: Spotřebitelský úděl. Víte, o tom že novodobí lichváři nestahují z kůže jen dlužníky, ale i Vás? Ústí nad >>> více

POLIS: Podpora sociálně - integračních politik a služeb

Ústí nad Labem >>> Pro koho je Polis 

POLIS je komplexní sociální službou pro lidi, kteří žijí v ohrožení sociálním vyloučením, nejčastěji v chudinských enklávách či ghettech. POLIS zároveň propojuje dostupné sociální služby v místě, pomáhá utvářet nediskriminační prostředí na trhu práce a v sociální politice, spolupracuje s úředníky, policisty, učiteli, zastupiteli, sociálními pracovníky, novináři a dalšími, kteří mají silný vliv na situaci v sociálně vyloučených místech a jejich obyvatele. POLIS vzdělává v tématech sociálního vyloučení, multikulturalismu a terénní sociální práce.
 
POLIS odstartoval v létě roku 2005. Ředitel regionální pobočky Člověka v tísni Jan Černý shrnuje základní cíle POLIS v Ústí nad Labem pro období do léta roku 2008: 
  • vytvořit integrovaný systém profesionálních sociálních služeb zaměřených na sociálně vyloučené lidi a vzájemně je propojit, aby na sebe navazovaly
  • podílet se na tvorbě místních a regionálních plánů sociální integrace lidí ohrožených sociálním vyloučením
  • provozovat profesionální terénní sociální práci a včlenit ji do systému sociální pomoci ve městě a v regionu, posilovat schopnosti a motivaci sociálně slabých klientů vést svůj život samostatně a uspívat na trhu práce
  • realizovat program aktivního pracovního poradenství pro lidi dlouhodobě nezaměstnané, spolupracovat při tom s úřady práce a lokálními zaměstnavateli, pomáhat vytvářet pracovní místa pro lidi ohrožené sociálním vyloučením.
  • pomáhat vytvářet nové sociální služby a programy vedoucí k sociálnímu začleňování (s vědomím bariér na straně sytému i znevýhodněných klientů) a společně s lokálními partnery je realizovat (pilotním projektem je ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem Ústí nad Labem a Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně vznik systému služeb, které pomáhají zvyšovat sociální kompetence ohrožených dětí)
  • spoluvytvářet multikulturně vstřícné školní vzdělávací programy ve spolupracujících školách, pomáhat vytvářet prostředí, ve kterém školy budou moci přijímat a vzdělávat děti z ohrožených skupin a povedou je k úspěšnému vstupu na trh práce
  • podporovat poskytovatele služeb v oblasti mimoškolních aktivit, které v sobě zahrnují i práci s rodiči ohrožených dětí
  • vzdělávat pracovníky veřejné správy, úřadů práce, zaměstnavatele, učitele, poskytovatele sociálních služeb a další v tématu sociálního vyloučení a kontaktu s lidmi ohroženými sociálním vyloučením
  • podporovat média, poskytovat novinářům informace o sociálním vyloučení a sociálních službách ve městě a v regionu
 
Partneři POLIS v Ústí nad Labem:
 
Dobrovolnické centrum, občanské sdružení 
Dobrovolnické centrum vytváří zázemí dobrovolníkům a propaguje dobrovolnictví jako přirozenou součást života společnosti. Ve spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi, státní správou, samosprávou, komerčním sektorem a veřejností rozšiřuje centrum nabídku sociálních služeb o cílené dobrovolnické programy.
 
Občanské sdružení RAMI 
Mezi základní činnosti o.s. Rami patří mimo jiné realizace volnočasových aktivit pro děti a mládež ze sociálně vyloučené lokality Matiční ulice.
 
Statutární město Ústí nad Labem
Informační server Magistrátu města Ústí nad Labem.
 
Úřad práce Ústí nad Labem
Informační server ÚP s volnými pracovními místy, nabídkou a statistikou rekvalifikačních kursů, aj.
 
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb 
Škola vychovává budoucí odborníky v cestovním ruchu, v obchodě, v gastronomii, ve službách. Odborný výcvik SOU a odborná praxe SOŠ jsou zajišťovány na smluvních pracovištích školy, škola umožňuje studentům práci ve fiktivních firmách. Pro studenty i pedagogické pracovníky jsou zajišťovány stáže v zemích Evropské unie.
 
Centrum interkulturního vzdělávání, Fakulta pedagogická, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Obecným cílem centra je zavést interkulturní vzdělávání do výuky na Pedagogické fakultě UJEP prostřednictvím seminářů IKV, koordinace výuky studentů PF UJEP v oblasti kulturologie, kulturní antropologie, v problematice marginálních skupin, v oblasti získávání psychosociálních kompetencí pro profesi pedagoga v prostředí soudobé společnosti, kde se m.j. rychle mění skladba dětské populace ve školách.