Napište nám Hledej Kontakty English Version
aktuality

Skončil projekt POLIS

Projekt POLIS, který se zaměřil na podporu obcí při zavádění odpovídajících sociálně integračních opatření a který od roku 2005 realizovala společnost Člověk v tísni ve třech pilotních městech - Bílině, >>> více

Experti na česká ghetta hledají cestu z úředního labyrintu

Praha, 18. 8. 2008 – V úterý 19. srpna se v Praze sejdou naši přední odborníci na problematiku míst, která víc než Českou republiku připomínají obrázky ze třetího světa. Životní podmínky >>> více

II. část vzdělávacího kurzu Specifika romských klientů ohrožených sociálním vyloučením

Dne 29. května 2008 proběhne v Ústí nad Labem II. část vzdělávacího kurzu Specifika romských klientů ohrožených sociálním vyloučením. Kurz je určrn úředníkům Odboru sociálních věcí Magistrátu města >>> více

Ústí nad Labem: Jaro ve znamení vzdělávání a seminářů

V rámci projektu Polis připravila společnost Člověk v tísni na jaře tohoto roku v Ústí nad Labem pestré spektrum seminářů a vzdělávacích aktivit určených primárně pro tři cílové skupiny: učitele, studenty >>> více

V Ústí nad Labem vrcholí Protidluhová kampaň

V Ústí nad Labem vrcholí kampaň Člověka v tísni: Spotřebitelský úděl. Víte, o tom že novodobí lichváři nestahují z kůže jen dlužníky, ale i Vás? Ústí nad >>> více

POLIS: Podpora sociálně - integračních politik a služeb

Ústí nad Labem >>> Naše nabídka 

Interkulturní vzdělávání (IKV)

Cílená a záměrná příprava na život v multikulturní realitě, příprava na sociální, politické i ekonomické aspekty interakce mezi lidmi s odlišným sociokulturním zázemím. Snahou IKV je vytvářet způsobilost lidí chápat, respektovat jiné kultury než svou vlastní, komunikovat a kooperovat s příslušníky jiných sociokulturních skupin a obecně zlepšovat vztahy mezi majoritou a minoritami. IKV usiluje o vybavení účastníků vzdělávacího procesu interkulturními kompetencemi.
Model interkulturního (resp. multikulturního) vzdělávání se v západní Evropě a v severní Americe začíná rozvíjet od konce 60. let v souvislosti s konceptem multikulturalismu, který reflektuje novou společenskou situaci vzniklou v důsledku rozpadu koloniálních impérií, v důsledku stále výraznější emancipace různých sociokulturních skupin odlišných od jednotlivých národních (resp. státních) masových kultur a v důsledku problémů s integrací přistěhovalců ze zemí třetího světa. Interkulturní vzdělávání je v této souvislosti vnímáno jako jeden z nástrojů k vytváření multikulturní společnosti, čili jako cesta k rozvoji pluralitní občanské společnosti založené na principu soběrovnosti a rovnoprávnosti jedinců i skupin. Vychází z přesvědčení, že mnohé z negativních stereotypů, na kterých je založeno předsudečné jednání vůči minoritním skupinám, jsou dětem a mladým lidem vtištěny v rámci vzdělávacího procesu, který je v národních státech orientován takřka výhradně na předávání majoritní (národní) kultury a jejích hodnot. Obecným cílem interkulturního vzdělávání je proto zprostředkovat žákům nejen poznání vlastního kulturního zakotvení, ale i porozumění odlišným kulturám, rozvíjet v nich smysl pro spravedlnost, solidaritu a toleranci, vést je k chápání a respektování neustále se zvyšující sociokulturní rozmanitosti a otevírat před nimi cestu k porozumění různým způsobům života, myšlení a vnímání světa.

← zpět